HMS


I AL Rør & Stål er arbejdsmiljø en af de bærende faktorer i virksomheden. Vi arbejder ud fra den overbevisning om at jo bedre arbejdsmiljø vi kan tilbyde vores medarbejdere, jo gladere er de for at møde på arbejde.

Vi arbejder altid efter arbejdsmiljøloven og sørger for at alle medarbejdere har de tekniske hjælpemidler der skal til for at udføre opgaverne så sikkert som muligt.

Vi ønsker at forebygge ulykker og arbejdsbetinget lidelser og informerer løbende vores medarbejdere om nye tiltag samt vigtigheden i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Vores medarbejdere et det vigtigste værktøj for os og derfor er vores motto;

Alle har ret til en sikker og sund arbejdsplads!

Direktør Anders Lykke

Rygepolitik:

Hos AL Rør & Stål fraråder vi rygning da dette er sundhedsskadeligt både for den som ryger men også for de som opholder sig i umiddelbar nærhed af den rygende.

Dog er rygning i virksomheden tilladt, så længe at det foregår udendørs og i de fastlagte pauser.

Ved arbejde uden for virksomheden følger vi den til enhver tid gældende rygepolitik hos vore kunder og rygning må aldrig være årsag til unødig ophold i arbejdet, medmindre andet aftales med kunden.

Ønsker en medarbejder hjælp til at stoppe med at ryge, så hjælper vi gerne med dette.

Alkoholpolitik:

Hos AL Rør & Stål har vi nul-tolerance hvad angår alkohol og euforiserende stoffer.

Det er helt og aldeles forbudt at indtage rusmidler i arbejdstiden og møder en medarbejder påvirket på arbejde vil dette blive sidestillet med indtag og vil medføre bortvisning fra arbejdspladsen.

Har en medarbejder et alkoholproblem, så hjælper virksomheden gerne med at skabe kontakt til professionel hjælp.

Stresspolitik:

Hos AL Rør & Stål sikrer vi, at ingen belastes for hårdt i for lang tid, vores arbejde kan til tider være stressfyldt og det er derfor vigtigt at

vi er åbne omkring det, og at vores medarbejdere kan tillade sig at sige fra hvis de føler behov. Vi forsøger i virksomheden at fordele overarbejde imellem medarbejderne og ofte fordeles opgaver der indeholder overarbejde af medarbejderne selv. ”der er altid en der står og hopper for at få lov”. Skulle uheldet alligevel være ude og vi overser noget, så har vi tegnet sundhedsforsikring på vore medarbejdere så vi kan sikre at der kommer den fornødne hjælp og vi kan efter et eventuelt behandlingsforløb, lave en arbejdsplan der sikrer at medarbejderen igen indsluses på bedst mulig vis.

Psykisk arbejdsmiljø: I AL Rør & Stål er den gode tone Alfa & Omega, vi skal kunne lide hinanden og vi skal udvise hinanden den respekt der ligger i vores forskelligheder som mennesker, vi kæmper under samme flag og vi skal agere som et team, fra top til bund. Vigtigheden i det psykiske arbejdsmiljø er af afgørende karakter og vi ønsker at vi nyder lige så meget at være sammen med hinanden på arbejdet, som vi nyder at være hjemme. Størstedelen af vores vågne timer bruges på at arbejde, så det er vigtigt at vi kan lide det vi laver og dem vi gør det sammen med.

Sker det alligevel at en medarbejder føler sig tynget af mobning, øget pres fra kollegaer eller en leder, så er vores mål at alle tør melde det ud, inden det udvikler sig til et reelt problem for den enkelte medarbejde og uden at blive kigget skævt til, dette vil vi sikre ved åbne og ærlige snakke med alle medarbejdere dag for dag. Ingen skal overses i mængden.

Kontakt os gerne


Når du hyrer os til at varetage dine opgaver, kan du være sikker på, at dit projekt bliver håndteret på bedst mulig vis. Vi overholder alle indgåede aftaler, hvad enten der er tale om afleveringstidspunktet eller budgettet, så hos os kan du altid slappe af, du er nemlig i sikre hænder. 

KONTAKT

Glimvej 6, 4000 Roskilde
Phone: +45 42 36 32 62
Mobile: + 45 61 37 70 80
Email: Kontakt@al-rs.dk

OM OS

Vi blev etableret i 2017 og har siden da hjulpet kunder i Nordsjælland, København og resten af Sjælland med at løse deres projekter på bedst mulig vis. Vores vision er at hjælpe endnu flere kunder og dermed øge rækken af tilfredse kunder.

CERTIFICERET

CVR 38980548

© Copyright – All rights reserved.